Μικροεπεμβάσεις χαλάζιο, πτερύγιο, ξανθέλασμα, ογκίδια

ΜΙΚΡΟΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΧΑΛΑΖΙΟ

Μικροεπεμβάσεις (χαλάζιο, πτερύγιο, ξανθέλασμα, ογκίδια)

Το ιατρείο διαθέτει οργανωμένη αίθουσα μικροεπεμβάσεων στην οποία, υπό τοπική αναισθησία, μπορεί να αντιμετωπιστεί μία γκάμα συχνότατων παθολογικών μορφωμάτων του οφθαλμού και των βλεφάρων, όπως το χαλάζιο, η κρίθη , το πτερύγιο , τα ξανθελάσματα , τα θηλώματα κ.α.