Συρραφή τραυμάτων

ΣΥΡΡΑΦΗ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ

Συρραφή τραυμάτων

Στο ιατρείο, σε οργανωμένη αίθουσα μικροεπεμβάσεων, μπορούν να αντιμετωπιστούν μικρής βαρύτητας τραύματα του οφθαλμού ή των βλεφάρων. Οι επεμβάσεις αυτές πραγματοποιούνται ανώδυνα , υπό τοπική αναισθησία, με τη βοήθεια οφθαλμολογικού μικροσκοπίου γεγονός που εξασφαλίζει αποτελεσματικότερη θεραπεία.