Αποκόλληση αμφιβληστροειδούς

Αποκόλληση-αμφιβληστροειδούς

ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ

Η αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς συμβαίνει όταν ο νευρικός ιστός του αμφιβληστροειδούς διαχωρίζεται από τα αιμοφόρα αγγεία που βρίσκονται κατω από αυτόν. Ως συνέπεια αυτού τα φωτεινά ερεθίσματα από το εξωτερικό μας περιβάλλον αδυνατούν να φτάσουν στον εγκέφαλο και η όραση διαταράσσεται. Εάν δε η αποκόλληση φτάσει και στην ωχρά κηλίδα του οφθαλμού τότε η μείωση της όρασης είναι σημαντική.

Η αποκόλληση λαμβάνει χώρα συνήθως σε οφθαλμούς με προδιάθεση (εκφυλισμένο ή σχισμένο αμφιβληστροειδή) ή σε άτομα με συστηματικά νοσήματα, τραύματα κ.α.

Η αποκόλληση απότελεί μία ανώδυνη κατάσταση της οποίας τα αρχικά συμπτώματα μπορεί εύκολα να παραβλεθουν.

Σε αυτά περιλαμβάνονται:

·        Μυιοψίες και φωτοψίες ( η εμφάνιση δηλαδή μικρών σκοτεινών σημείων εντός του οπτικού μας πεδίου ή λάμψεων).

·        Θάμπωμα της όρασης.

·        Σκοτώματα (σκιές) στο οπτικό μας πεδίο.

Η αντιμετώπιση της πάθησης έχει μεγάλη επιτυχία αν γίνει έγκαιρη διάγνωση και παρέμβαση.

·        Θεραπευτικές παρεμβάσεις μπορούν να γίνουν

·        Με τη χρήση Laser ωστε να περιχαρακωθεί μία ρωγμή του αμφιβληστροειδούς.

·        Με ενδοφθάλμιες χειρουργικές επεμβάσεις.

·        Με ενίσχυση του εξωτερικού σκληρού χιτώνα του οφθαλμού με μοσχεύματα, ώστε το υγρό που προκαλεί την αποκόλληση να απορροφηθεί.