Βιομικροσκόπηση

Βιομικροσκόπηση

ΒΙΟΜΙΚΡΟΣΚΟΠΗΣΗ-eyecarevision
ΒΙΟΜΙΚΡΟΣΚΟΠΗΣΗ-eyecarevision

Η βιομικροσκόπηση είναι η τεχνική με την οποία μελετάμε την ανατομία του προσθίου ημιμορίου του οφθαλμού.

Πραγματοποιείται σε ειδικό οφθαλμολογικό μικροσκόπιο που ονομάζεται σχισμοειδής λυχνία και μπορεί να συνδυαστεί με ψηφιακή φωτογράφηση για λόγους ενημέρωσης του ασθενούς αλλά και τήρησης ιατρικού αρχείου.