Διαβήτης

ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΑ

Όσοι πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης ποικίλων οφθαλμικών παθήσεων, όπως ο καταρράκτης, το γλάυκωμα και η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια.

Η τελευταία εκδηλώνεται με προσβολή των αγγείων του αμφιβληστροειδούς, με αποτέλεσμα την διαρροή ή απόφραξη αυτών. Το γεγονός αυτό μπορεί να έχει καταστροφικά αποτελέσματα για τον οφθαλμό και να οδηγήσει ακόμη και στην τύφλωση.

Στην πλειονότητα των περιπτώσεων η διαβήτική αμφιβληστροειδοπάθεια προσβάλλει τους οφθαλμούς ασθενών με αρρύθμιστο, για μεγάλο χρονικό διάστημα, σακχαρο αίματος.

Επιπλέον η υπέρταση, η νεφροπάθεια, η εμφάνιση υπερλιπιδαιμίας, η κύηση, η αναιμία  καθώς και η παχυσαρκία και το κάπνισμα αυξάνουν τον κίνδυνο προσβολής του αμφιβληστροειδούς.

Η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια είναι συνήθως ασυμπτωματική στα αρχικά τουλάχιστον στάδια. Δεν είναι σπάνιο, ασθενείς με βλάβες μετρίας βαρύτητας, να αγνοούν το πρόβλημά τους. Όταν τελικά εμφανιστούν συμπτώματα αυτά συνήθως περιλαμβάνουν:

·        Μυιοψίες και φωταψίες 

·        Θολή όραση

·        Μαυρα στίγματα

·        Απώλεια όρασης.

Ακόμη και σε αυτό το στάδιο όμως τα συμπτώματα μπορεί να διαφεύγουν της προσοχής και αυτό καθιστά αναγκαία τον τακτικό οφθαλμολογικό έλεγχο των διαβητικών.

Η καλύτερη αντιμετώπιση της νόσου είναι ο προληπτικός και τακτικός έλεγχος των ματιών.

Επιπλέον η διατήρηση της γλυκόζης του αίματος αλλά και της αρτηριακής πίεσης σε φυσιολογικά επίπεδα βοηθούν τα μέγιστα στη διατήρηση της όρασης.

Αν παρόλαυτα η πάθηση χρήζει θεραπευτικής αντιμετώπισης, αυτό μπορεί να γίνει με ποικίλα μέσα όπως εφαρμογή laser, ενδουαλοειδικές εγχύσεις φαρμακευτικών ουσιών ή ακόμη και χειρουργικές επεμβάσεις