Εφαρμογή βουτιλινικής τοξίνης τύπου Α (Botox)

BOTOX-1

Εφαρμογή βουτιλινικής τοξίνης τύπου Α (Botox)

Η βουτιλινική τοξίνη τύπου Α αποτελεί μία ευρέως διαδεδομένη φαρμακευτική ουσία με πολλαπλές χρήσεις στην οφθαλμολογία.

Σε αυτές περιλαμβανονται ο βλεφαρόσπαμος, το εντρόπίο, εστιακές δυστονίες αλλά και στην κοσμητική ιατρική για την άμβλυνση των ρυτίδων.

Στο ιατρείο διαθέτουμε την εμπειρία , τον εξοπλισμό και τη γνώση για την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση του φαρμάκου.