Ηλικιακή εκφύλιση ωχράς κηλίδος

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΕΚΦΥΛΙΣΗ ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙΔΟΣ

Η ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας αποτελεί μία συχνή διαταραχή του τμήματος εκείνου του αμφιβληστροειδούς, το οποίο είναι υπεύθυνο για την οξεία, κεντρική μας όραση.

Η εκφύλιση της ωχράς υποδιαιρείται σε δύο τύπους, την ξηρά και την υγρά μορφή.

Η ξηρά μορφή προσβάλλει περί το 90% των ασθενών που πάσχουν από εκφύλιση ωχράς.

Στην πάθηση αυτή, μικρά σωματίδια τα οποία ονομάζουμε drusen, συσσωρεύονται κάτω από τον αμφιβληστροειδή και προκαλούν δυσλειτουργία και τελικά θάνατο των κυττάρων του. Η διαδικασία αυτή είναι κατά κανόνα σταδιακή και διαρκεί αρκετά χρόνια.

 

Η δεύτερη μορφή της νόσου, η υγρά, αν και \αφορά μόλις το 10% των πασχόντων είναι πολύ πιο επιθετική. Σε αυτή

 

ν, νέα αιμοφόρα αγγεία δημιουργούνται στην περιοχή της ωχράς και προκαλούν βαρύτατες βλάβες στα κύτταρα του αμφιβληστροειδούς.

Η μορφή αυτή της πάθησης προκαλεί, αν αφεθεί χωρίς αντιμετώπιση, απώλεια της κεντρικής όρασης σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Το κάπνισμα και το θετικό οικογενειακό ιστορικό αποτελούν μαζί βεβαίως με την ηλικία επιβεβαιωμένους προδιαθεσικούς παράγοντες της νόσου. 

 

Στα αρχίκά στάδια η νόσος δύσκολα γίνεται αντιληπτή από τον ασθενή και

ανιχνεύεται μόνο με εξέταση του βυθού από τον οφθαλμίατρο.

Σε πιο προχωρημένα στάδια ο ασθενής θα αντιληφθεί:

·        Μείωση ή θόλωση της όρασης

·        Παραμόρφωση των αντικειμένων

·        Σκοτεινή κηλίδα ή κηλίδες στο οπτικό του πεδίο.

Δυστυχώς δεν υπάρχει θεραπέια για την συνηθέστερη, ξηρά μορφή της πάθησης.

Παρόλαυτα, η χορήγηση ειδικών βιταμινών σε ενδεδειγμένες ομάδες ασθενών, έχει δείξει ότι μπορεί να καθυστερήσει σημαντικά  την εξέλιξη της νόσου.

Τα καταστροφικά αποτελέσματα της υγράς μορφής μπορεί να επιβραδυνθούν ή και να αναστραφούν με τη χρήση ενδοϋαλοειδικών εγχύσεων ή την εφαρμογή ειδικών laser επί του αμφιβληστροειδούς.

Η δεύτερη μορφή της νόσου, η υγρά, αν και αφορά μόλις το 10% των πασχόντων είναι πολύ πιο επιθετική. Σε αυτήν, νέα αιμοφόρα αγγεία δημιουργούνται στην περιοχή της ωχράς και προκαλούν βαρύτατες βλάβες στα κύτταρα του αμφιβληστροειδούς.

Η μορφή αυτή της πάθησης προκαλεί, αν αφεθεί χωρίς αντιμετώπιση, απώλεια της κεντρικής όρασης σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Το κάπνισμα και το θετικό οικογενειακό ιστορικό αποτελούν μαζί βεβαίως με την ηλικία επιβεβαιωμένους προδιαθεσικούς παράγοντες της νόσου.

Η εκφύλιση της ωχράς υποδιαιρείται σε δύο τύπους, την ξηρά και την υγρά μορφή.

Η ξηρά μορφή προσβάλλει περί το 90% των ασθενών που πάσχουν από εκφύλιση ωχράς.

Στην πάθηση αυτή, μικρά σωματίδια τα οποία ονομάζουμε drusen, συσσωρεύονται κάτω από τον αμφιβληστροειδή και προκαλούν δυσλειτουργία και τελικά θάνατο των κυττάρων του. Η διαδικασία αυτή είναι κατά κανόνα σταδιακή και διαρκεί αρκετά χρόνια.

Η ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας αποτελεί μία συχνή διαταραχή του τμήματος εκείνου του αμφιβληστροειδούς, το οποίο είναι υπεύθυνο για την οξεία, κεντρική μας όραση.