Μελέτη γλαυκώματος

ΜΕΛΕΤΗ ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΟΣ

Μελέτη γλαυκώματος

Το γλαύκωμα αποτελεί μία συχνή οπτική νευροπάθεια κατά την οποία το οπτικό νεύρο του οφθαλμού φθίνει, υπό την επίδραση αυξημένης, ενδοφθάλμιας πίεσης. Η πάθηση ξεκινά χρόνια πριν γίνει αντιληπτή από τον ασθενή και τα συμπτώματά της είναι, τουλάχιστον στο αρχικό στάδιο, αμβληχρά έως ανύπαρκτα. Το γεγονός αυτό καθιστά επιτακτικό τον προληπτικό οφθαλμολογικό έλεγχο προκειμένου παθήσεις όπως το γλαύκωμα να διαγνωστούν στα αρχικότερο δυνατό στάδιο.

Στο ιατρείο η διάγνωση και η παρακολούθηση του γλαυκώματος πραγματοποιείται με σύγχρονες και εξειδικευμένες τεχνικές στις οποίες περιλαμβάνονται :

Τονομέτρηση

Παχυμετρία κερατοειδούς

Γωνιοσκοπία

Φωτογράφηση οπτικής θηλής

Οπτικά πεδία

Οπτική τομογραφία συνοχής οπτικής θηλής και γωνίας θαλάμου