Μελέτη παθήσεων βυθού

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΒΥΘΟΥ

Μελέτη παθήσεων βυθού

Ποικίλες παθήσεις μπορούν να προσβάλουν το οπίσθιο τμήμα του οφθαλμού που ονομάζεται βυθός και να προκαλέσουν μικρή ή μεγάλη πτώση της όρασης.

Σε αυτές περιλαμβάνονται η εκφύλιση της ωχράς κηλίδας, η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, αγγειακές αποφράξεις, δυστροφίες και εκφυλίσεις της ωχράς κα.

Στο ιατρείο διαθέτουμε σύγχρονο εξοπλισμό, που μας παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης και θεραπείας των παθήσεων αυτών με τον ακριβέστερο και αποτελεσματικότερο τρόπο.

Στις τεχνικές παρακολούθησης περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:

Η βυθοσκόπηση

Η φωτογράφηση του βυθού

Ο αυτοφθορισμός

Η φλουοροαγγειογραφία

Η οπτική τομογραφία συνοχής (OCT)