Νευροοφθαλμολογικός έλεγχος

ΝΕΥΡΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Νευροφθαλμολογικός έλεγχος

Ο νευροφθαλμολογικός έλεγχος περιλαμβάνει τεχνικές και εξετάσεις με τις οποίες πραγματοποιείται η διάγνωση, η παρακολούθηση και η θεραπεία παθήσεων του νευρικού συστήματος με εκδηλώσεις στους οφθαλμούς.

Στο ιατρείο μπορεί να πραγματοποιηθεί ένα πλήθος τέτοιων εξετάσεω, όπως η μέτρηση της οπτικής οξύτητας , της βολβοκινητικότητας, των κορικών αντανακλαστικών , της κινητικότητας των βλεφάρων , της χρωματικής αντίληψης , των οπτικών πεδίων κ.α. που σκοπό έχουν την ακριβή μελέτη και διάγνωση των δυνητικά σοβαρών αυτών παθήσεων.