Τοπογραφία κερατοειδούς

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ-ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ-EYECARE

Τοπογραφία κερατοειδούς

Η τοπογραφία κερατοειδούς αποτελεί ειδική εξέτασή με την οποία μελετάμε την καμπυλότητα του κερατοειδούς.

Το μηχάνημα της τοπογραφίας παρέχει , μετά από σάρωση του οφθαλμού, μία εικόνα παρόμοια με αυτήν ενός τοπογραφικού χάρτη. Ως εκ τούτου μας δίνει πολύτιμες πληροφορίες για την κυρτότητα , την ομαλότητα και την εν γένει κατασκευή του κερατοειδούς, γεγονός εξαιρετικά σημαντικό στη παρακολούθηση παθήσεων όπως για παράδειγμα ο κερατόκωνος, όσο και στον προεγχειρητικό έλεγχο ασθενών υποψήφιων για διαθλαστική χειρουργική.