Ψηφιακή φωτογράφηση προσθίου ημιμορίου

Ψηφιακή φωτογράφηση προσθίου ημιμορίου

Με την τεχνική αυτή καταγράφουμε, σε εξαιρετικά υψηλή ανάλυση, την εικόνα του προσθίου ημιμορίου του οφθαλμού .

Έτσι μπορούμε να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη μίας οφθαλμολογικής παθολογίας διατηρώντας ένα αρχείο σε ηλεκτρονική μορφή αλλά κα να επεξηγήσουμε, με τρόπο κατανοητό, τη φύση της καθώς και πιθανές θεραπευτικές παρεμβάσεις.