Περιφερική ιριδοτομή

Περιφερική-ιριδοτομή

Περιφερική ιριδοτομή

Η περιφερική ιριδοτομή είναι μία τεχνική που χρησιμοποιείται σε ασθενείς με προδιάθεση ή εγκατεστημένο γλαύκωμα κλειστής γωνίας.

Στο γλαύκωμα κλειστής γωνίας η κατασκευή του ματιού είναι τέτοια, που υπό συνθήκες παρεμποδίζει τη φυσιολογική ροή του σχετιζόμενου με την ενδοφθάλμια πίεση υγρού του ματιού μας (υδατοειδές υγρό).

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μία ταχεία και μεγάλη αύξηση της πίεσης, που αν δεν αντιμετωπιστεί εγκαίρως, προκαλεί μεγάλη έκπτωση στην όραση.

Κατά την περιφερική ιριδοτομή , με τη χρήση ειδικού laser, δημιουργείται μία εναλλακτική δίοδο κυκλοφορίας του υγρού στην ίριδα του ματιού, μειώνοντας με τον τρόπο την ενδοφθάλμια πίεση.

Η εφαρμογή του laser είναι ολιγόλεπτή , ανώδυνη και εξαιρετικά ασφαλής.