Περιφακιοτομή

Περιφακιοτομή

Η περιφακιοτομή ή καψουλοτομή με τη χρήση yag laser, αποτελέι τη μέθοδο εκλογής στην αντιμετώπιση της θόλωσης του οπίσθιου περιφάκιου (δευτερογενής καταρράκτης ή ψευδοκαταρράκτης).

H θόλωση του οπίσθιου περιφάκιου είναι μία αρκετά συχνή κατάσταση που συνήθως συμβαίνει μήνες μετά από ένα χειρουργείο καταρράκτη. Σε αυτήν το περιφάκιο, που αποτελέι το στήριγμα του φυσικού μας φακού που αφαιρείται αλλά και του ενδοφακού που τοποθετείται κατά την επέμβαση, παρουσιάζει θολερότητες που επηρεάζουν την οπτική μας οξύτητα. Η αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης γίνεται με μία ολιγόλεπτη εφαρμογή laser στο θολερό τμήμα του περιφακίου.

Η yag laser περιφαικιοτομή είναι εντελώς ανώδυνη και τα αποτελέσματα της στην όραση του ασθενούς είναι εμφανή από την ίδια ή την επόμενη ημέρα.

Μετά την εφαρμογή του laser απαιτείται ολιγοήμερη χρήση οφθαλμικών σταγόνων.