Φωτοπηξία αμφιβληστροειδούς

ΦΩΤΟΠΗΞΙΑ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ

Φωτοπηξία αμφιβληστροειδούς

Η φωτοπηξία αμφιβληστροειδούς αποτελεί ουσιαστικά την εφαρμογή laser επί του φωτο ευαισθητου χιτώνα του ματιού μας που ονομάζεται αμφιβληστροειδής.

Αποτελεί μία μέθοδος θεραπείας με ποικίλες ενδείξεις όπως το διαβητικό οίδημα της ωχράς , τη νεοαγγείωση του αμφιβληστροειδούς, τη χοριοειδική νεοαγγείωση , τη ρωγμή του αμφιβληστροειδούς κ.α.

Κατά την τεχνική αυτή εφαρμόζονται μικροσκοπικές βολές στην επιφάνεια του αμφιβληστροειδούς με διαφορετικό τρόπο ανάλογα με το τμήμα του αμφιβληστροειδούς που χρήζει θεραπείας αλλά και την πάθηση.

Σε κάθε περίπτωση η εφαρμογή είναι σχετικά ανώδυνη , ασφαλής και εξαιρετικά αποτελεσματική μετά από ορθή εφαρμογή.