ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ LASER

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Διαθλαστικός έλεγχος

Βιομικροσκόπηση

Μελέτη ξηροφθαλμίας

Ορθοπτική μελέτη

Μελέτη αμβλυωπίας

Εξοφθαλμομέτρηση

Μελέτη στερεοψίας

Περισσότερα

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ