Αμβλυωπία

eyecare-vision-ophthalmiatroi-ofthalmiatos-athina

ΑΜΒΛΥΩΠΙΑ

(ΤΕΜΠΕΛΙΚΟ ΜΑΤΙ)

Η αμβλυωπία  αποτελεί μία κατάσταση κατά την οποία παρατηρείται μέιωση της όρασης λόγω ελλειπούς ¨συνεργασίας¨ του ματιού με τον εγκέφαλο.

Συνήθως προσβάλλει τον ενα οφθαλμό παιδιών που παρουσιάζουν κάποια από τις εξής καταστάσεις:

·        Σημαντική διαφορά στη διάθλαση (μυωπία, υπερμετρωπία ή αστιγματισμό) μεταξύ των οφθαλμών.

·        Στραβισμό.

·        Πολύ ψηλές διαθλαστικές ανωμαλίες και στα δύο μάτια (κυρίως υπερμετρωπία).

·        Προβλήματα όρασης που εμποδίζουν την είδοδο του φωτός εντός του ματιού (π.χ. παιδικός καταρράκτης, συγγενής πτώση βλεφάρου κ.α.).

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις ο εγκέφαλος επιλέγει την καθαρότερη εικόνα του μη τεμπέλικου ματιού κάτι που έχει ως αποτέλεσμα τη μη φυσιολογική ωρίμανση του πάσχοντος.

Εξαιτίας του γεγονότος ότι η αμβλυωπία συμβαίνει σε μικρή ηλικία (συνήθως έως τα έξι) το παιδί δεν μπορεί να περιγράψει ή ακόμη και να αντιληφθεί τα συμπτώματά της. Για το λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητος ένας πληρης οφθαλμολογικός έλεγχος όλων των βρεφών έως έξι μηνών και ακολούθως των παιδιών έως τριών.

Η κάλυψη του ¨καλού¨ ματιού αποτελεί τη συνηθέστερη θεραπευτική παρέμβαση στην αμβλυωπία.

Η αντιμετώπιση της αμβλυωπίας, αν αυτή διαγνωσθεί νωρίς στη ζωή του παιδιού, μπορεί να έχει πολύ καλά αποπτελέσματα.

Οι τρόποι αντιμετώπισης είναι :

·        Η επικάλυψη του ¨καλού¨ ματιού, με αποτέλεσμα το αμβλυωπικό μάτι να ανακτά μέρος ή όλη την όρασή του.

·        Χρήση γυαλιών ή φακών επαφής για την εξάλειψη του διαθλαστικού προβλήματος του παιδιού και την φυσιολογική ανάπτυξη της όρασης.

·        Χειρουργική επέμβαση, προκειμένου να ευθυγραμμιστούν τα μάτια ή να αρθεί τυχόν εμπόδιο στην όραση (π.χ. καταρράκτης).