Γλαύκωμα

ΓΛΑΥΚΩΜΑ

Το γλαύκωμα αποτελεί μία σχετικώς συχνή οφθαλμική πάθηση που οφείλεται σε πολλούς παράγοντες με κυριότερο την ενδοφθάλμιο πίεση (την πίεση εντός του ματιού).

Κάθε τύπος γλαυκώματος προκαλεί χαρακτηριστικές βλάβες στο οπτικό μας νεύρο με αποτέλεσμα τη μόνιμη και μη αναστρέψιμη απώλεια τμήματος του οπτικού μας πεδίου σε περίπτωση μη έγκαιρης και κατάλληλης αγωγής.

Η νόσος χαρακτηρίζεται από την απουσία συμπτωμάτων στα αρχικά τουλάχιστον στάδια, με αποτέλεσμα την καθυστερημένη διάγνωση και έναρξη θεραπείας σε μεγάλο ποσοστό πασχόντων.

Για το λόγο αυτό, άνθρωποι με παράγοντες κινδύνου για ανάπτυξη γλαυκώματος, όπως θετικό οικογενειακό ιστορικό ή οφθαλμική υπερτονία, πρέπει να υποβάλλονται σε τακτικό έλεγχο προκειμένου να αποφύγουν τον κίνδυνο μόνιμης βλάβης.

Η αντιμετώπιση του γλαυκώματος είναι τόσο φαρμακευτική ( στο μεγαλύτερο ποσοστό των περιπτώσεων) οσο και χειρουργική ή με χρήση οφθαλμικών laser.

Το είδος της απαιτούμενης θεραπέιας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως το βαθμό της βλάβης, το ύψος της πίεσης του ματιού, τον τύπο γλαυκώματος κ.α. και σε κάθε περίπτωση η απόφαση  λαμβάνεται κατόπιν συζήτησης και ενημέρωσης του ασθενούς από τον θεράποντα ιατρό.

Η όραση ασθενούς με προχωρημένο γλαύκωμα.