Διαθλαστικές επεμβάσεις

eyecarevision-Διαθλαστικές-επεμβάσεις

ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ

Οι διαθλαστικές ανωμαλίες ή αμμετρωπίες αποτελούν τη συνηθέστερη αιτία θόλωσης της όρασης. Πρόκειται για κατασκευαστικές ιδιότητες του ματιού που αποτρέπουν την εστίαση των ακτίνων του φωτός στον φωτοευαίσθητο αμφιβληστροειδή χιτώνα και επομένως την ευκρινή όραση. Έτσι, ανωμαλίες στην καμπυλότητα του κερατοειδούς ή ποικιλομορφία στο μήκος του οφθαλμού προκαλούν θολή όραση χωρίς τη βοήθεια γυαλιών ή φακών επαφής.

ΜΥΩΠΙΑ

Η μυωπία αποτελέι μία κατάσταση κατά την οποία ο οφθαλμός αδυνατεί εκ κατασκευής να παρέχει διαυγή εικόνα των μακρινών αντικειμένων, λόγω της

Στην μυωπία οι ακτίνες του φωτός εστιάζουν μπροστά από τον αμφιβληστροειδή.

σχέσης της καμπυλότητας του κερατοειδούς και του αξονικού μήκους του ματιού. Το φως εστιάζει μπροστά απο τον αμφιβληστροειδή και ο μύωπας βλέπει τα μακρυνά αντικέιμενα θολά.

Η εξέλιξη της μυωπίας σταματά κατά κανόνα με την ενηλικίωση εκτός των περιπτώσεων πολύ υψηλής μυωπίας άνω των 6 βαθμών, που ονομάζεται και εκφυλιστική.

Τυχόν άνοδος της μυωπίας σε προχωρημένη ηλικία συμβαίνει λόγω κεντρικής θόλωσης του φακού του οφθαλμού και εμφάνισης καταρράκτη.

Η διόρθωση της μυωπίας μπορεί να γίνει με γυαλιά, φακούς επαφής ή διαθλαστικές επεμβάσεις.

ΥΠΕΡΜΕΤΡΩΠΙΑ

Η υπερμετρωπία συχνά συγχέεται με την πρεσβυωπία, μία σχετιζόμενη με την ηλικία κατάσταση του οφθαλμού, μία και οι δύο αυτές παθήσεις δυσκολεύουν την κοντινή όραση.

Στην υπερμετωπία η κατασκευή του ματιού είναι τετοια που προκαλεί την εστίαση των ακτίνων πίσω από τον αμφιβληστροειδή.

Η υπερμετρωπία οφείλεται στη μικρή καμπυλότητα του κερατοειδούς ή στο μικρό του μήκος ή ακόμη και σε συνδιασμό αυτών και έχει ως αποτέλεσμα οι ακτίνες του φωτός να εστιάζουν πίσω από τον αμφιβληστροειδή.

Ως αποτέλεσμα αυτού ο υπερμέτρωπας αδυνατεί να δει ευκρινώς σε κοντινές και μακρυνές αποστάσεις.

Η διόρθωση της υπερμετρωπίας μπορεί να γίνει με γυαλιά, φακούς επαφής ή διαθλαστικές επεμβάσεις.

 

 

 

 

ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ

Ασθενείς με αστιγματισμό εμφανίζουν ιδιαίτερη δυσκολία κατά τη νυκτερινή οδήγηση.

Ο αστιγματισμός αποτελεί κατασταση κατά την οποία ο κερατοειδής ή σπανιότερα ο φακός έχει ανώμαλη και άνιση καμπυλότητα με αποτέλεσμα την

αδυναμία του οφθαλμού να εστιάσει σε οποιαδήποτε απόσταση.

Ο αστιγματισμός παραμένει κατά κανόνα σταθερός στην διάρκεια της ζωής του ατόμου και συνήθως εκδηλώνεται με δυσκολία σε δραστηριότητες που απαιτούν συγκέντρωση όπως η ανάγνωση, η οδήγηση, η χρήση υπολογιστή κ.α.

Η διόρθωση του αστιγματισμού μπορεί να γίνει με γυαλιά, φακούς επαφής ή διαθλαστικές επεμβάσεις.

 

 

 

ΠΡΕΣΒΥΩΠΙΑ

Η πρεσβυωπία είναι αποτέλεσμα της γήρανσης του οφθαλμού και ειδικότερα της μείωσης της ελαστικότητας του φακού με την πάροδο του χρόνου.

Ο πρεσβύωπας εμφανίζει αρχικά δυσκολία στην κοντινή όραση και σταδιακά αδυνατεί να εκτελέσει κοντινές εργασίες.

Τα συμπτώματα ξεκινούν συνήθως μετά την ηλικία των 40 ετών και καθιστούν υποχρεωτική τη χρήση διορθωτικών γυαλιών ή την εφαρμογή χειρουργικών μεθόδων για τη αντιμετώπιση τους.