Διαθλαστικός έλεγχος

eyecarevision-Διαθλαστικός-Έλεγχος

Διαθλαστικός έλεγχος

Ο διαθλαστικός έλεγχος περιλαμβάνει όλες εκείνες τις τεχνικές με τις οποίες ο οφθαλμίατρος μελετά την ύπαρξη ή μη διαθλαστικών ανωμαλιών (μυωπία, υπερμετρωπία , αστιγματισμό και πρεσβυωπία).

Στο ιατρείο χάρη στην ύπαρξη σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού (ηλεκτρονικός πίνακας οπτικής οξύτητας, αυτόματο διαθλασίμετρο) μπορούμε να εκτιμήσουμε τη διαθλαστική κατάσταση του οφθαλμού με ακρίβεια και άνεση για τον εξεταζόμενο.