Επεμβάσεις βλεφάρων

eyecarevision-Επεμβάσεις-βλεφάρων

Επεμβάσεις βλεφάρων (εντρόπιο, εκτρόπιο, τριχίαση)

Τα βλέφαρα μπορούν να εμφανίσουν διαταραχές στη δομή τους, είτε λόγω ηλικίας, είτε δερματικών παθήσεων, είτε άλλων καταστάσεων (τραύματα , εγκαύματα , όγκοι κτλ), που να προκαλέσουν σημαντική έκπτωση στην υγεία του οφθαλμού και κατ’επέκταση στην ποιότητα της ζωής μας. Η αποκατάσταση της υγεία τους συνήθως επιβάλει μικροχειρουργικές επεμβάσεις, που κατά κανόνα πραγματοποιούνται με τοπική αναισθησία και δεν χρήζουν νοσηλείας.

Στο ιατρείο διαθέτουμε πλήρως οργανωμένη αίθουσα μικροεπεμβάσεων στην οποία μπορούμε να διορθώσουμε αποτελεσματικά το μεγαλύτερο μέρος των παθήσεων των βλεφάρων, τα οποία λόγω βαρύτητας, δεν χρήζουν των δομών μίας οφθαλμολογικής κλινικής.