Μελέτη αμβλυωπίας

eyecarevision-μελέτη-αμβλυωπίας

Μελέτη αμβλυωπίας

Με τον όρο αμβλυωπία ή ‘’τεμπέλικο μάτι’’ αναφερόμαστε στην ελαττωμένη οπτική οξύτητα του ενός ή και των δύο οφθαλμών παρά τη διόρθωση κάθε διαθλαστικής ανωμαλίας και την απουσία οργανικής βλάβης. Η αμβλυωπία αποτελεί στερητικό φαινόμενο και είναι αποτέλεσμα της μη συνεχούς χρήσης της μίας ή και των δύο ωχρών κηλίδων για οπτική προσήλωση. Εκτιμάται ότι επηρεάζει το 1-5% του πληθυσμού αποτελώντας την πιο συχνή αιτία απώλειας οπτικής οξύτητας της παιδικής ηλικίας.

Η μελέτη της περιλαμβάνει μία σειρά οφθαλμολογικών τεστ με τα οποία καθορίζουμε την αιτιολογία και το βαθμό της με σκοπό να παρέμβουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο προς όφελος του μικρού ασθενή μας.