Μελέτη στερεοψίας

ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΕΡΕΟΨΙΑΣ

Μελέτη στερεοψίας

Η στερεοσκοπική όραση αποτελεί βασικό τμήμα της οπτικής μας αντίληψης.

Διάφορες παθήσεις και καταστάσεις όπως ο στραβισμός , η ανισομετρωπία και η αμβλυωπία μπορεί να μειώσουν σε μικρό ή μεγάλο βαθμό την οπτική μας αυτή ικανότητα.

Στο ιατρείο με τη χρήση διαφόρων τεχνικών (Titmus test, χρήση πολωτικών γυαλιών κ.α.) μπορούμε να εκτιμήσουμε τη στερεοψία του ασθενού,ς γεγονός που βοηθά στην πληρέστερη κατανόηση της πάθησής και της πιθανής θεραπείας του.