Μελέτη χρωματικής αντίληψης

ΜΕΛΕΤΗ-ΧΡΩΜΑΤΙΚΗΣ-ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ

Μελέτη χρωματικής αντίληψης

Η μελέτη της χρωματικής αντίληψης βοηθά στην διάγνωση και παρακολούθηση τόσο συγγενών παθήσεων που την επηρεάζουν, όπως οι κοινές δυσχρωματοψίες, όσο και επίκτητων , όπως για παράδειγμα το γλαύκωμα και η οπτική νευρίτιδα.

Η εξέταση πραγματοποιείται στο ιατρείο με χρήση ειδικού ηλεκτρονικού πίνακα που παρέχει πλήθος διαγνωστικών τεστ και ακριβέστερα αποτελέσματα.