Υαλοωχρική έλξη

ΥΑΛΟΩΧΡΙΚΗ ΕΛΞΗ

ΥΑΛΟΩΧΡΙΚΗ  ΕΛΞΗ

Η ωχρά κηλίδα αποτελέι μία ιδιαίτερα σημαντική περιοχή του κέντρου του αμφιβληστροειδούς η οποία είναι υπεύθυνη για την οξεία , κεντρική μας όραση.

Βρίσκεται στο οπίσθιο τμήμα του ματιού σε επαφή με ένα διάφανο ζελατινώδες υγρό, το οποίο γεμίζει το εσωτερικό του οφθαλμού και ονομάζεται υαλώδες σώμα.

Καθώς μεγαλώνουμε το υαλώδες σώμα συρρικνώνεται και κάποιες φορές αποκολλάται από τον αμφιβληστροειδή και την ωχρά κηλίδα. Σε μικρό δε ποσοστό περιπτώσεων,  η αποκόλληση αυτή δεν είναι πλήρης, με αποτέλεσμα το υαλώδες σώμα να ασκεί έλξη στην ωχρά και να διαταράσσει την φυσιολογική της αρχιτεκτονική και επομένως και την όρασή μας.

Η κατάσταση αυτή καλείται υαλοωχρική έλξη και μπορεί να προκαλέσει θόλωση ή παραμόρφωση της όρασης. Αν η έλξη αυτή είναι αρκετά ισχυρή μπορεί να δημιουργήσει ακόμη και οπή στην  ωχρά κηλίδα με αποτέλεσμα την απώλεια της κεντρικής μας όρασης.

Η διάγνωση της νόσου μπορεί να γίνει με κλινική εξέταση και βυθοσκόπηση, η πλήρης όμως αξιολόγησή της γίνεται με ειδικότερες εξετάσεις όπως η οπτική τομογραφία συνοχής (OCT) και η φλουραγγειογραφία.

Η αντιμετώπιση της υαλοωχρικής έλξης γίνεται τόσο με χειρουργικές επεμβάσεις υαλοειδεκτομής, όσο και τελευταία, με χορήγηση ενδοϋαλοειδικά ειδικής φαρμακευτικής  ουσίας η οποία ρευστοποιεί το υαλοειδές και απελευθερώνει  την έλξη της ωχράς κηλίδας.

Σε ορισμένες περιπτώσεις η έλξη που ασκεί το υαλώδες επί του αμφιμβληστροειδούς είναι τόσο ισχυρή που μπορεί να προκαλέσει τη δημιουργία οπής.

Το υαλώδες σώμα βρίσκεται υπό κανονικές συνθήκες σε επαφή με τον αμφιβληστροειδή.

Σε ορισμένες περιπτώσεις η έλξη που ασκεί το υαλώδες επί του αμφιμβληστροειδούς είναι τόσο ισχυρή που μπορεί να προκαλέσει τη δημιουργία οπής.
Το υαλώδες σώμα βρίσκεται υπό κανονικές συνθήκες σε επαφή με τον αμφιβληστροειδή.