Κυκλοφωτοπηξία

ΚΥΚΛΟΦΩΤΟΠΗΞΙΑ

Κυκλοφωτοπηξία

H διασκληρική κυκλοφωτοπηξία αποτελεί μία μέθοδο θεραπείας προχωρημένων συνήθως γλαυκωμάτων, που στόχο έχει την μείωση της ενδοφθάλμιας πίεσης όταν αυτή δεν ελέγχεται ικανοποιητικά με άλλες μεθόδους.

Σε αυτήν, η εφαρμογή ειδικού laser στον σκληρό χιτώνα του οφθαλμού, προκαλεί ελεγχόμενη καταστροφή του συστήματος παραγωγής του υδατοειδούς υγρού με αποτέλεσμα την πτώση της πίεσης.

Αν και παραδοσιακά η τεχνική αυτή χρησιμοποιούνταν σε εξαιρετικά προχωρημένα γλαυκώματα με χαμηλό προσδόκιμο ωφέλιμης όρασης, η εξέλιξη της πιθανώς να διευρύνει τη χρήση της ακόμη και σε αρχόμενα γλαυκώματα.