Ιριδοπλαστική

ΙΡΙΔΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Ιριδοπλαστική

Η ιριδοπλαστκή αποτελεί μία εφαρμογή laser στην ίριδα του οφθαλμού που χρησιμοποιείται με επιτυχία σε συγκεκριμένους τύπους γλαυκώματος.

Σε αυτούς περιλαμβάνονται γλαυκώματα όπως αυτά που προκαλούνται από ίριδα plateau, νανόφθαλμο , οφθαλμικές κύστεις, περιφερικές συνέχειες κα.

Κατά την τεχνική της ιριδοπλαστικής γίνεται εφαρμογή , με τρόπο ανώδυνο, μικροσκοπικών βολών laser στην περιφερική ίριδα που στόχο έχει να διευρύνει το παθολογικά στενό αποχετευτικό σύστημα του υδατοειδούς υγρού του ματιού.

Έτσι επιτυγχάνεται ανεμπόδιστη απορροή του υδατοειδούς υγρού και σταθεροποιείται σε χαμηλά επίπεδα η ενδοφθάλμια πίεση.