Τραμπεκουλοπλαστική

eyecarevision-Τραμπεκουλοπλαστική

Τραμπεκουλοπλαστική

Η τραμπεκουλοπλαστική με τη χρήση laser αποτελεί μία εναλλακτική ή συμπληρωματική των οφθαλμικών σταγόνων, μέθοδο θεραπείας της υψηλής ενδοφθάλμιας πίεσης που σχετίζεται με το γλαύκωμα.

Με τη χρήση ειδικού laser, με τρόπο ανώδυνο και εξαιρετικά ασφαλή, μπορούμε να πετύχουμε μείωση της ενδοαφθάλμιας πίεσης κατά 25% σε μεγάλο ποσοστό ασθενών.

Λόγω των σημαντικών ποσοστών επιτυχίας η τραμπεκουλοπλαστική κερδίζει ολοένα και μεγαλύτερο έδαφος σαν θεραπέια πρώτης γραμμής στο γλαύκωμα, μειώνοντας ή ακόμη και εξαλείφοντας την εξάρτηση του ασθενούς από οφθαλμικές αντιγλαυκωματικές σταγόνες.