Μυωπία

Η μυωπία αποτελέι μία κατάσταση κατά την οποία ο οφθαλμός αδυνατεί εκ κατασκευής να παρέχει διαυγή εικόνα των μακρινών αντικειμένων, λόγω της σχέσης της καμπυλότητας του κερατοειδούς και του αξονικού μήκους του ματιού. Το φως εστιάζει μπροστά απο τον αμφιβληστροειδή και ο μύωπας βλέπει τα μακρυνά αντικέιμενα θολά.

Η εξέλιξη της μυωπίας σταματά κατά κανόνα με την ενηλικίωση εκτός των περιπτώσεων πολύ υψηλής μυωπίας άνω των 6 βαθμών, που ονομάζεται και εκφυλιστική.

Τυχόν άνοδος της μυωπίας σε προχωρημένη ηλικία συμβαίνει λόγω κεντρικής θόλωσης του φακού του οφθαλμού και εμφάνισης καταρράκτη.

Η διόρθωση της μυωπίας μπορεί να γίνει με γυαλιά, φακούς επαφής ή διαθλαστικές επεμβάσεις.